JAOSTOT

Valmennusjaosto
Valmennusjaosto valmistelee ja esittää johtokunnalle päätettäväksi seuran urheiluun ja valmennukseen liittyvät linjaukset.
Valmennusjaostoon kuuluvat: Puheenjohtaja Ilkka Mikkola, varapuheenjohtaja Heikki Kettunen, kaikki U11-U14 -joukkueiden päävalmentajat, valmennuspäällikkö, junioripäällikkö ja maalivahtikoordinaattori sekä toiminnanjohtaja.

Juniorijaosto
Juniorijaoston tehtävänä on ohjeistaa, tukea ja kehittää edustusjoukkueiden toimintaa.
Juniorijaosto toimii keskustelufoorumina edustusjoukkueiden joukkueenjohtajille.
Jaostossa käydään läpi edustusjoukkueiden asioita, käsitellään varainhankinta muotoja, jaetaan infomaatioita hallinnon asioista, kuten johtokunnan päätöksistä ja valmennusjaoston linjauksista. Kokouksissa päätetään myös seuran yhteishankinnoista.
Juniorijaosto toimii tärkeänä viestikanavana seuran ja joukkueiden välillä.
Juniorijaostoon kuuluvat: Juniorijaoston puheenjohtaja Matti Kokkila, kaikki edustusjoukkueiden joukkueenjohtajat ja talouspäällikkö sekä toiminnanjohtaja.

Seuratoimintajaosto
Seuratoimintajaosto on uusin jaosto joka perustettiin syksyllä 2011. Seuratoimintajaoston tehtävänä on kehittää seuran toimintaa kokonaisvaltaisesti, sekä mahdollistaa mahdollisimman hyvän urheilullisen menestyksen saavuttaminen.
Seuratoimintajaoston tehtänä on kehittää ja ohjata:
• Seuran sisäistä ja ulkoista tiedotusta
• Talousasioita
• Yhteistoimintaa seuran sisällä
• Yhteistoimintaa seurana muiden jääkiekkoseurojen kanssa
• Yhteistoimintaa muiden lajien kanssa
• Seuran toimiston toimintaa

Nais- ja tyttökiekkojaosto
Nais- ja tyttökiekkojaoston tehtävänä on kehittää seuran nais- ja tyttökiekkoa.
Jaoston tehtäviä:
• nais- ja tyttökiekon pelaajapolku
• tapahtumat
• vuosikello
• joukkueiden välinen tuki valmennukselle
• yhteistyön kehittäminen seurayhteistyössä