Kaikki samalta maalilta töihin - hanke

Hei sinä 18 - 29 vuotias! Kiinnostaako sinua työ lasten - ja nuorten liikunnan parissa? Entäpä monipuolinen vanhustyö?
Työkokeilun avulla Oulun Kärpät 46 ry:ssä voit löytää tulevaisuuden unelma-ammattisi!
Lisää työkokeilusta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kayta...
tai https://www.oulunkarpat46.fi/uutiset/31314/nuorill...


OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Miia Määttä, miia.maatta@oulunkarpat46.fi


Uusi "Kaikki samalta maalilta töihin" hanke on aloittanut 1.5.2018

ESR - rahoitteisessa hankkeessa ovat mukana Oulun kaupunki ja Ammattiopisto Luovi•Hankkeen päätavoite on edistää nuorten työllisyyttä ja lisätä nuorten ammattitaitoa sekä edistetään etenkin nuorten työvoiman liikkuvuutta.

•Hanke on jaettu kahteen osatavoitteeseen:

1. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllisyysvalmiuksien parantaminen.
2. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten mahdollisuus uudelle koulutuspolulle.

•Hankenuorille tarjotaan Oulun Kärpät 46 ry:ssä työkokeilua tai työharjoittelua. Nuoria valmistellaan työelämän taitoihin ja kartoitetaan nuoren kanssa yhteistyössä tulevia työ- ja koulutusmahdollisuuksia.

•Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa on jo pitkään toteutettu työelämälähtöistä oppimista aidoissa työtehtävissä. Luovi tarjoaa oman väylän työhön ja hyvään elämään nuorille, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea opinnoissaan ja työllistymisessään.

•Hankkeessa pyritään luomaan ”kärppämalli”, jossa yhteistyössä toimivat nuori, hanketyöntekijä, julkisen sektorin edustaja ja oppilaitoksen edustaja. Nuorelle tarjotaan Oulun Kärpät 46 ry:ssä työkokeilua tai työharjoittelua. Nuoria valmistellaan työelämän taitoihin ja kartoitetaan nuoren kanssa yhteistyössä tulevia työ- ja koulutusmahdollisuuksia.

•Näin siis kehitetään nuorten mahdollisuuksia päästä työelämäyhteyteen monipuolisemmaksi ja lisätään työelämäkontaktien määrä, edistetään nuorten työllistymistä tai oikean kouluttautumispolun löytymistä.

Varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30 -vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet ja valmistumista lähellä olevat.

Hanketyöntekijä:
Miia Määttä
miia.maatta@oulunkarpat46.fi
044-703 24 65


   
Lisää uutisia
Oulun Kärpät 46 RY
«  Heinäkuu   »
Kategoriat