SOPPI-hanke

SOPPI-hanke on päättynyt 28.2.2018

https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/nuorten-koulupu...


SOPPI-hanke liikutti lapsia ja senioreita Oulussa ja auttoi nuoria työ- ja koulutuspolulle.

Kolme pohjoista urheiluseuraa yhdisti voimansa ja lähti kehittämään uusia palvelupolkuja nuorille.
Kemin Lämäreiden, Oulun Kärppien 46 ry:n ja Rovaniemen Kiekon yhteistyöstä syntyi SOPPI-hanke (Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä). SOPPIn Oulun alueen työntekijä Miia Määttä kertoo, että hankkeen tavoitteena oli ohjata syrjäytymisuhan alla olevia nuoria työ- ja koulutuspoluille ja tukea heidän sosiaalista kuntoutustaan. Oulussa SOPPI tarjosi ”seinätöntä työpajatoimintaa” alueen nuorille yli parin vuoden ajan.

Hanke sai alkunsa, kun koettiin, että urheiluseurojen tulisi kantaa kortensa kekoon nuorten syrjäytymisuhan estämiseksi. Hyvä niin, sillä 75 % Oulun alueen toimintaan osallistuneista 50 nuoresta sai työ- tai koulutuspaikan hankkeeseen osallistumisen päätyttyä (luku ei huomioi armeijassa aloittaneita nuoria). Työ- tai koulutuspaikan löytäneiden osuus oli niin suuri, että se yllätti iloisesti hanketyöntekijänkin!

ESR-rahoitteinen hanke alkoi kesällä 2015 ja päättyi helmikuussa 2018. Nuorten ohjaamon kautta SOPPI-toimintaan mukaan tulleet nuoret toimivat avustavina ohjaajina lasten ja senioreiden liikunta- ja virikekerhoissa. Soppilaiset hoitivat myös talonmiehen töitä, asiakaspalvelua ja mediavastaavan tehtäviä. Hankkeen aikana perustettiin mm. Kärppien penkkiurheilukerho. Soppilaiset vetivät Kärppäkerhoa Oulun kaupungin hoivakodeissa. Toimintaan osallistuneiden vanhusten kanssa esimerkiksi jumpattiin, askarreltiin tai näyteltiin tunnin ajan kerran viikossa. Koulujen lomien aikana SOPPI-hankkeen nuoret olivat mukana vetämässä matalan kynnyksen liikuntakerhoa lapsille.

Kykyviisarin avulla nuori tutuksi

Hankkeeseen osallistumisen alkaessa kartoitettiin nuoren omia toiveita. Niiden pohjalta mietittiin, mihin hankkeen toimintaan nuoren kannattaisi osallistua. Osallistumisen alussa nuori täytti Kykyviisarin yhdessä hanketyöntekijän kanssa. Miia Määttä kuvaa, että Kykyviisari on tervetullut työkalu, joka tarjoaa hanketyöntekijälle kättä pidempää ja auttaa hahmottamaan osallistujan tilannetta uudella tavalla. Kykyviisarin ensimmäisen mittauksen jälkeen pysähdyttiin esimerkiksi miettimään, mitä hankkeen aikana voitaisiin tehdä, jotta vaikkapa arjen hallinnassa havaitut ongelmat ratkeaisivat. Kykyviisari tarjosi ikkunan osallistujan elämään ja teki hänen yksilöllisen tilanteensa tutuksi, Miia kertoo.

Luottamusta, ei linnunpönttöjä

SOPPI-toiminnassa osallistujat arvostivat sitä, että he saivat vastuuta ja heihin luotettiin. Vastuullisia tehtäviä oikeiden ihmisten parissa, ei linnunpönttöjen rakentelua työpajoissa, voisi kiteyttää osallistujien palautteen. Miia kuvaakin, että toiminnan suunnittelussa nuorilla oli tärkeä rooli. Tällä oli merkitystä, sillä palautteessa nousi esiin, kuinka tärkeäksi osallistujat kokivat sen, että heidän näkemyksiään kuunneltiin. Osallistujat täyttivät Kykyviisarin uudestaan hankejakson päättyessä. Verrattuna ensimmäiseen mittaukseen parannusta oli tapahtunut erityisesti arjen hallinnan ja fyysisen aktiivisuuden osalta. Tulos ei ole ehkä yllättävä urheiluseuran hankkeelta. Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa Kykyviisari osoittautui verrattomaksi työkaluksi. Miten muuten mitata osallisuuden ja voimaantumisen kaltaisia asioita, huomauttaa Miia ja lisää, että Kykyviisari on mukana uudessa, suunnitteilla olevassa hankkeessa.

Kirsi Yli-Kaitala, Solmu-hanke

kirsi.yli-kaitala@ttl.fi


Oulun Kärpät 46 ry:n SOPPI – hanke mahdollistaa matalankynnyksen liikuntaa lapsille

Oulun Kärpät 46 ry:n, Kemin Lämäreiden ja Rovaniemen kiekon yhteinen SOPPI-hanke (Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä) on toiminut seuroissa nyt vuoden verran. Seuroissa on hankkeen aikana työskennellyt (työkokeilussa, työharjoittelussa, TET:ssä, kuntouttavassa työtoiminnassa) yhteensä 44 nuorta. Oulun Kärpät 46 ry on tarjonnut paikan 13 nuorelle vuoden aikana.

Nuoret ovat toimineet seurassa lasten liikuntakerhoissa ja -leireillä, luistelukerhoissa, liikuntakoulussa sekä erilaisissa tapahtumissa ohjaajina. Osa on työskennellyt toimistolla toimistotehtävissä, talonmiehinä ja toimittajan töissä. Nuorten työpanos seurassa on ollut arvokasta.

Lapsille matalankynnyksen liikunnallista toimintaa

Oulun Kärpät 46 ry on tarjonnut 6 - 12-vuotiaille lapsille matalankynnyksen liikunnallista toimintaa. Liikunta- ja iltapäiväkerhoissa sekä syksyn ja kesän liikuntaleireillä lapset ovat päässeet liikkumaan erilaisten leikkien ja lajikokeilujen kautta. Kerhojen ja leirien vastaanotto on ollut positiivinen. Lapset ovat kokeneet liikunnan mielekkäänä hauskuuden ja erilaisten lajien kautta. Yhteistyötä on tehty muiden Oulun alueen seurojen kanssa mm. Oulun Frisbeeseura, Lippo Pesis, Oulun Lacrosse, Oulu Irish Elks GAA ja Oulun Parkour seura.

Yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa

Oulun kaupunki on ollut hyvä yhteistyökumppani hankkeelle vuoden aikana. Suurin osa nuorista on ohjautunut seuraan Byströmin nuorten palvelujen kautta. Oulun koulujen kanssa on tehty paljon yhteistyötä liikuntakerhojen järjestämisten osalta. Oulun kaupungin Lapanen – hankeen kanssa yhteistyö on ollut myös hyvää.

Ensi syksynä seura laajentaa yhteiskuntavastuullisuuttaan aloittamalla yhteistyön Oulun kaupungin vanhustyön kanssa. Seura tarjoaa vanhuksille säännöllistä viriketoimintaa Oulun kaupungin hoivakodeissa.


Tietoa SOPPI-hankeesta

Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä -hankkeessa kolme pohjoista seuraa Kemin Lämärit ry, Oulun Kärpät 46 ry ja Rovaniemen Kiekko kehittävät uusia palvelupolkuja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Kevyet palvelupolut ovat ennakoivia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään nuorten joutuminen lakisääteisten palveluiden piiriin. Nykyisten palveluiden piirissä on paljon nuoria, joiden eteenpäin auttamiseksi riittää huomattavasti kevyemmät omaehtoista aktiivisuutta tukevat palvelut. Palveluun ohjaus tapahtuu julkisen sektorin toimesta, mutta toteuttajana ovat kolmannen sektorin toimijat.

Harrastustoiminnalla nähdään olevan hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä merkitys. Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä rakennetaan ennakoivia hyvinvointipalvelupolkuja. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan käytännössä kolmannen sektorin palvelutuotanto- ja palveluosaamista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla. Lisäksi etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia perinteisten julkisen sektorin hyvinvointialojen (sosiaali- ja terveys) sekä ennakoivaan työhön luontaisesti panostavan koulun kanssa.

Kemissä, Oulussa ja Rovaniemellä toteutettavat pilotit muodostuvat paikallisten tarpeiden mukaisiksi. Hankkeessa tehtävät kokeilut edellyttävät yhteistyötä julkisen palvelutuotannon kanssa "ennakoivien hyvinvointipalvelupolkujen" rakentamiseksi. Seuroja yhdistää tarve etsiä uusia seuratyönmalleja (yhteiskuntavastuun ulottuvuus), palvelutapoja.

Yhteishanke mahdollistaa pienen toimijoiden kehittämistoiminnan vertaistuen ja kokemusten vaihdon. Samalla paikallinen ja alueellinen toiminta kytkeytyy osaksi laajempaa kehittämiskokonaisuutta. Palveluita kehitetään yhteistyössä nuorten, julkisen sektorin ja seurojen kanssa. Kaikkien osapuolten osallistuminen mahdollistaa uuden näkökulman ja painotuksen hankkeen toteutukseen.

Päätavoitteena on kehittää ja kokeilla paikallisia seurojen ja kuntien yhteistyöhön perustuvia ennakoivia hyvinvointipalveluita työelämän ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.
   
Lisää uutisia
Oulun Kärpät 46 RY
«  Maaliskuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Kategoriat