SOPPI-hanke

SOPPI-hanke on toiminut Oulun Kärpät 46 ry:llä nyt vuoden verran. Hanketyöntekijöinä ovat työskennelleet Miia Määttä, joka oli käynnistämässä seurassa hanketta ja helmikuussa mukaan liittyi Saija Tarkki. Vuoden aikana useita nuoria on päässyt tutustumaan seuratyöhön.


Oulun Kärpät 46 ry:n SOPPI – hanke mahdollistaa matalankynnyksen liikuntaa lapsille

Oulun Kärpät 46 ry:n, Kemin Lämäreiden ja Rovaniemen kiekon yhteinen SOPPI-hanke (Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä) on toiminut seuroissa nyt vuoden verran. Seuroissa on hankkeen aikana työskennellyt (työkokeilussa, työharjoittelussa, TET:ssä, kuntouttavassa työtoiminnassa) yhteensä 44 nuorta. Oulun Kärpät 46 ry on tarjonnut paikan 13 nuorelle vuoden aikana.

Nuoret ovat toimineet seurassa lasten liikuntakerhoissa ja -leireillä, luistelukerhoissa, liikuntakoulussa sekä erilaisissa tapahtumissa ohjaajina. Osa on työskennellyt toimistolla toimistotehtävissä, talonmiehinä ja toimittajan töissä. Nuorten työpanos seurassa on ollut arvokasta.

Lapsille matalankynnyksen liikunnallista toimintaa

Oulun Kärpät 46 ry on tarjonnut 6 - 12-vuotiaille lapsille matalankynnyksen liikunnallista toimintaa. Liikunta- ja iltapäiväkerhoissa sekä syksyn ja kesän liikuntaleireillä lapset ovat päässeet liikkumaan erilaisten leikkien ja lajikokeilujen kautta. Kerhojen ja leirien vastaanotto on ollut positiivinen. Lapset ovat kokeneet liikunnan mielekkäänä hauskuuden ja erilaisten lajien kautta. Yhteistyötä on tehty muiden Oulun alueen seurojen kanssa mm. Oulun Frisbeeseura, Lippo Pesis, Oulun Lacrosse, Oulu Irish Elks GAA ja Oulun Parkour seura.

Yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa

Oulun kaupunki on ollut hyvä yhteistyökumppani hankkeelle vuoden aikana. Suurin osa nuorista on ohjautunut seuraan Byströmin nuorten palvelujen kautta. Oulun koulujen kanssa on tehty paljon yhteistyötä liikuntakerhojen järjestämisten osalta. Oulun kaupungin Lapanen – hankeen kanssa yhteistyö on ollut myös hyvää.

Ensi syksynä seura laajentaa yhteiskuntavastuullisuuttaan aloittamalla yhteistyön Oulun kaupungin vanhustyön kanssa. Seura tarjoaa vanhuksille säännöllistä viriketoimintaa Oulun kaupungin hoivakodeissa.


Tietoa SOPPI-hankeesta

Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä -hankkeessa kolme pohjoista seuraa Kemin Lämärit ry, Oulun Kärpät 46 ry ja Rovaniemen Kiekko kehittävät uusia palvelupolkuja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Kevyet palvelupolut ovat ennakoivia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään nuorten joutuminen lakisääteisten palveluiden piiriin. Nykyisten palveluiden piirissä on paljon nuoria, joiden eteenpäin auttamiseksi riittää huomattavasti kevyemmät omaehtoista aktiivisuutta tukevat palvelut. Palveluun ohjaus tapahtuu julkisen sektorin toimesta, mutta toteuttajana ovat kolmannen sektorin toimijat.

Harrastustoiminnalla nähdään olevan hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä merkitys. Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä rakennetaan ennakoivia hyvinvointipalvelupolkuja. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan käytännössä kolmannen sektorin palvelutuotanto- ja palveluosaamista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla. Lisäksi etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia perinteisten julkisen sektorin hyvinvointialojen (sosiaali- ja terveys) sekä ennakoivaan työhön luontaisesti panostavan koulun kanssa.

Kemissä, Oulussa ja Rovaniemellä toteutettavat pilotit muodostuvat paikallisten tarpeiden mukaisiksi. Hankkeessa tehtävät kokeilut edellyttävät yhteistyötä julkisen palvelutuotannon kanssa "ennakoivien hyvinvointipalvelupolkujen" rakentamiseksi. Seuroja yhdistää tarve etsiä uusia seuratyönmalleja (yhteiskuntavastuun ulottuvuus), palvelutapoja.

Yhteishanke mahdollistaa pienen toimijoiden kehittämistoiminnan vertaistuen ja kokemusten vaihdon. Samalla paikallinen ja alueellinen toiminta kytkeytyy osaksi laajempaa kehittämiskokonaisuutta. Palveluita kehitetään yhteistyössä nuorten, julkisen sektorin ja seurojen kanssa. Kaikkien osapuolten osallistuminen mahdollistaa uuden näkökulman ja painotuksen hankkeen toteutukseen.

Päätavoitteena on kehittää ja kokeilla paikallisia seurojen ja kuntien yhteistyöhön perustuvia ennakoivia hyvinvointipalveluita työelämän ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.
   
Lisää uutisia
Oulun Kärpät 46 RY
«  Huhtikuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Kategoriat